foto1
Zespół muzyczny "Szynwałdzianie"
foto1
Zespół muzyczny "Szynwałdzianie"
foto1
Zespół muzyczny "Szynwałdzianie"
foto1
Koło Gospodyń Wiejskich w Szynwałdzie
foto1
Koło Gospodyń Wiejskich w Szynwałdzie

Koło Gospodyń Wiejskich w Szynwałdzie

Super Babki z Szynwałdu

Walne zebranie KGW w Szynwałdzie

Walne zebranie KGW w Szynwałdzie. Po zakończeniu 3-letniej kadencji władz Koła zostało zwołane walne zebranie członkiń. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności Koła i udzielono absolutorium odchodzącemu zarządowi. Następnie został wybrany nowy zarząd oraz przewodnicząca, Pani Maria Czarnik.

Nowy skład zarządu:

Przewodnicząca – Maria Czarnik
Zastępca przewodniczącej – Agnieszka Kantor
Sekretarz – Krystyna Pruchnik


Skarbnik – Wioletta Kozioł

Nowej przewodniczącej i zarządowi życzymy wielu sukcesów w dalszym prowadzeniu Koła.

(2022-03-12)

Real time web analytics, Heat map tracking

Copyright © 2022 Koło Gospodyń Wiejskich w Szynwałdzie